Obsah

Návrh rozpočtu

 

Schválený rozpočet

 změna schváleného rozpočtu z důvodu změny rozpočtové skladby a změny zákona