Obsah

Blízké okolí a zajímavosti v obci

Autobusová zastávka s originální výzdobou připomínající velkou vodu v roce 2002

Jako památník připomínající katastrofální povodeň z roku 2002 se obec rozhodla namalovat originální a veselou výzdobu v Ladovském stylu. Od povodně prošel motiv několika změnami, ale neubralo mu to na originalitě, zábavnosti ani na významu. Zastávka je častým cílem turistů.

Zastávka při povodniAktuální verze zastávky

 

Přírodní památka Úpor v Polabí  
 

Rozsáhlý komplex lužního lesa s výskytem sněženky předjarní. Jedná se ojedinělý příklad takzvaného sněženkového luhu v Polabí. Na jaře se zde vyskytuje ještě dymnivka dutá, orsej jarní a plicník lékařský. Z živočichů je zajímavý sedmihlávek, lejsek šedý, jestřáb lesní, krahujec obecný a v zimě zde hřadují havrani.


ZDROJ INFORMACÍ: www.czecot.cz

Úpor při povodni v roce 2002. Úpor v roce 2008