Obsah

Historie obce

 

Zálezlice leží v úrodné polabské nížině v krajině labsko-vltavkého meziříčí. Poloha katastru obce se rozprostírá na pravém břehu Vltavy před soutokem Vltavy a Labe. První písemné historické prameny jsou zaznamenány v počátcích 13. století. Do počátku 17. století k této oblasti náležela ves Doničky, jejíž dějiny jsou historií obce Zálezlice - Kozárovice úzce spojeny.

Uprostřed obce stojí kostel sv. Mikuláše z druhé poloviny 18.st., který byl před lety rekonstruován. Část vnitřku kostela byla též opravena po velké povodni v roce 2002.

Cestou ze Zálezlice do Kozárovic narazíte na Boží muka, která postavili naši předkové.

Až dorazíte do Kozárovic mužete si prohlédnout zvoničku, která dříve oznamovala poledne a klekání.

V domě č.p. 12 žil Vítězslav Hálek a na jeho památku je zde památní deska.